Sprowazdawczość budżetowa

Sprawozdawczość za 2023 rok

Załączniki

  1. Bilans
  2. Informacja dodatkowa
  3. Rachunek zysków i strat jednostki
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki