Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dymaczewo Stare w dniu 13.07.2022 r.

Protokół ( PDF, 57 KB)