Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 124 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 112 KB)