Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogalin w dniu 19.09.2022 r.

Protokół (PDF, 234 KB)