Informacja dla wyborców z niepełnosprawnościami

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I, zgodnie z art. 37a § 4 Kodeksu wyborczego, podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące uprawnień osób z niepełnosprawnościami: