Informacja o miejscu publikacji aktów normatywnych

Urząd Miejski w Mosinie od 1 stycznia 2022 r.,

wszelkie akty normatywne publikuje w

Bazie Aktów Własnych

 


 

Dedykowany link do aktów normatywnych dot. podatków i opłat lokalnych