Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; z późn. zm.), w Urzędzie Miejskim w Mosinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Bartosz Dmochowski.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Miejski w Mosinie, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
Urząd Miejski w Mosinie
ul. Plac 20 Października 1
62-050 Mosina
e-mail: iod@mosina.pl