Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2022 udzielono pomocy publicznej

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Wykaz POMOC PUBLICZNA 2022 (PDF, 330 KB)