Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogalin w dniu 26.07.2023 r.

Protokół (PDF, 158 KB)