Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze

INFORMACJA O GODZINACH ROZPOCZĘCIA PRACY
PRZEZ OBWODOWYCH KOMISJE WYBORCZE
NA TERENIE GMINY MOSINA

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, iż Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Mosina powołane do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., w dniu głosowania, tj. w niedzielę 15 października 2023 r., rozpoczynają pracę w następujących godzinach:

 

Nr OKW

 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Godzina rozpoczęcia pracy OKW

1

Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78

05:45

2

Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78

06:00

3

Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 5

05:30

4

Szkoła Podstawowa, Rogalinek ul. Poznańska 19

06:00

5

Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8

06:00

6

Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A

06:00

7

Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3

06:00

8

Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19

06:00

9

Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43

06:00

10

Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43

06:00

11

Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6

06:00

12

Przedszkole nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28

06:00

13

Zespół Szkół, Mosina ul. Krasickiego 16

06:00

14

Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4

06:00

15

Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Budzyńska 12

06:00

16

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2

05:30

17

Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1

06:00

18

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2

06:00

19

Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75

06:00

20

Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75

06:00

21

Świetlica Wiejska, Sowinki 1C

06:00

22

Świetlica Wiejska, Borkowice 25

05:30

23

Świetlica Wiejska, Dymaczewo Nowe ul. Wincentego Witosa 11

06:00

24

Świetlica Wiejska, Mieczewo ul. Szeroka 6

06:00

25

Świetlica Wiejska, Radzewice ul. Długa 17

05:30

26

Świetlica Wiejska, Wiórek ul. Podleśna 12

06:00

27

Świetlica Wiejska, Żabinko 33

06:00

28

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów-Szpital w Ludwikowie

06:00

Głosowanie w lokalach wyborczych (poza obwodem zamkniętym w Ludwikowie) odbywa się od godziny 7.00 do godziny 21.00.
Burmistrz Gminy Mosina: Dominik Michalak