Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

   
UWAGA - zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego składa się do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I, w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego - informacja