Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sasinowo w dniu 21.09.2023 r.

Protokół (PDF, 165 KB)