Komunikat ws szkolenia członków ObKW

KOMUNIKAT
URZĘDNIKA WYBORCZEGO w MOSINIE


Szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych, odbędą się wg następującego harmonogramu:

Dodatkowo w trakcie spotkania odbędzie się I posiedzenie komisji, podczas którego musi nastąpi jej ukonstytuowanie, tj. wybór przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego oraz zostanie ustalony harmonogram pracy komisji.

UWAGA!!! - Obecność obowiązkowa!

 

Urzędnik Wyborczy w Mosinie: Bartosz Dmochowski