Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogalin w dniu 19.09.2023 r.

Protokół (PDF, 201 KB)