Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego.