Protokół z Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 6 "Za Moreną" w Mosinie w dniu 10.03.2016 r.

Protokół.pdf