Zarządzenie nr BR.00501.274.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Krosno

Zarządzenie nr BR.00501.274.2016.PDF