Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2015 udzielono pomocy publicznej

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2015 udzielono pomocy publicznej
 

 1. Abraszkiewicz Przemysław
 2. Alankiewicz Marek
 3. Baraniak Aneta
 4. Bartkowiak Damian
 5. Bekas Wojciech
 6. Berger Zbigniew
 7. Bernacki Karol
 8. Błoszyk Julian
 9. Bocian Marian
 10. Borak Urszula
 11. Borowski Tadeusz
 12. Bukczyńska Beata
 13. Bukczyński Wojciech
 14. Chorzępa Tadeusz
 15. Cyrańki Zdzisław
 16. Dera Michał
 17. Dłubała Dariusz
 18. Dłubała Paweł
 19. Dudziak Wiktor
 20. Filipiak Mariusz
 21. Foltyn Małgorzata
 22. Frankiewicz Jan
 23. Frąckowiak Marcin
 24. Frątczak Irena
 25. Glinkowski Waldemar
 26. Głąbik Piotr
 27. Gramza Alina
 28. Gruszczyński Szczepan
 29. Haponik Andrzej
 30. Hanke Roman
 31. Hipś Konstanty
 32. Hoffa Damian
 33. Ignaszewski Marek
 34. Ignaszewski Piotr
 35. Jabłecki Roman
 36. Jagła Patryk
 37. Janicki Przemysław
 38. Jankowiak Witold
 39. Jurga Agnieszka
 40. Kaczmarek Roman
 41. Kaptur Tomasz
 42. Karalus Stanisław
 43. Kazyaka Ryszard
 44. Kozyka Marek
 45. Kiszka Zbigniew
 46. Klak Magdalena
 47. Klauziński Andrzej
 48. Konopka Andrzej
 49. Kopeć Stanisław
 50. Koralewski Bogdan
 51. Koralewski Stanisław
 52. Koralewski Zbigniew
 53. Korcz Andrzej
 54. Kosakowski Jakub
 55. Kosakowski Paweł
 56. Kosakowski Tomasz
 57. Krzyżaniak Marian
 58. Kubiak Włodzimierz
 59. Kucharczak Violetta
 60. Kugiejko Leszek
 61. Kurkowiak Andrzej
 62. Kurkowiak Krzysztof
 63. Kurkowiak Marcin
 64. Lemańska Małgorzata
 65. Lemierz Ryszard
 66. Leśniewicz Stanisław
 67. Łyczyński Stanisław
 68. Machyńska- Potocka Irena
 69. Maciejewski Henryk
 70. Majątek Rogalin Sp. z o.o.
 71. Majchrzycki Kazimierz
 72. Marcinkowski Krzysztof
 73. Matecki Tadeusz
 74. Matuszak Kazimierz
 75. Miedzianek Janusz
 76. Morawski Jarosław
 77. Niemczal Tadeusz
 78. Niemczal Przemysław
 79. Niemczal Zbigniew
 80. Nijak Zenon
 81. Nowaczyk Henryk
 82. Nowak Andrzej
 83. Nowak Grzegorz
 84. Nowak Jolanta
 85. Nowicki Dariusz
 86. Nowicki Piotr
 87. Olejnik Grzegorz
 88. Organiściak Józef
 89. Organiściak Marek
 90. Organiściak Paweł
 91. Organiściak Piotr
 92. Osuch Mieczysław
 93. Pawela Jan
 94. Pawlicki Marian
 95. Piasecki Bogdan
 96. Piasecki Jacek
 97. Piasna- Krasińska Lidia
 98. Piotrowski Bogdan
 99. Piotrowski Grzegorz
 100. Pniewska Anna
 101. Polak- Grynia Barbara
 102. Potocka Lucyna
 103. Potocki Gracjan
 104. Potocki Hieronim
 105. Przybylski Krzysztof
 106. Przybylski Zygmunt
 107. Ptaszyński Jacek
 108. Rachański Wincenty
 109. Raszewski Zbigniew
 110. Ratajczak Paweł
 111. Rogal Marek
 112. Krosno RSP
 113. Romanowski Witold
 114. Rozmiarek Grażyna
 115. Rozmiarek Krzysztof
 116. Rozmiarek Paweł
 117. Skrzypczak Karol
 118. Słomiński Jan
 119. Słomiński Tomasz
 120. Słupinski Zenon
 121. Smolińska Patrycja
 122. Sołtysiak Czesław
 123. Stachowska Regina
 124. Stanisławski Leszek
 125. Stawny Paweł
 126. Sternal Maria
 127. Strojny Sławomir
 128. Stróżyk Paweł
 129. Sulejowska Jolanta
 130. Szabo Waldemar
 131. Szaroleta Andrzej
 132. Szczepaniak Adam
 133. Szczepaniak Paweł
 134. Szczygieł Ryszard
 135. Szeszuła Marek
 136. Szeszuła Włodzimierz
 137. Szmania Jacek
 138. Sznura Marcin
 139. Sznura Stefan
 140. Szyk Henryk
 141. Szyk Marian
 142. Szymczak Józef
 143. Śliwa Przemysław
 144. Tokarski Telesfor
 145. Tomczak Andrzej
 146. Tomczak Marek
 147. Tomczak Marian
 148. Tomczak Michał
 149. Tomczak Paweł
 150. Twardowski Paweł
 151. Waligóra Albert
 152. Waligóra Paweł
 153. Waligóra Waldemar
 154. Walkowiak Erazm
 155. Wiązek Beata
 156. Wiązek Waldemar
 157. Wojciechowska Magdalena
 158. Wojciechowski Ireneusz
 159. Wojciechowski Łukasz
 160. Wojciechowski Paweł
 161. Woźna Alicja
 162. Wróblewska Halina
 163. Wrzesiński Janusz
 164. Wrzesiński Krzysztof
 165. Wrześniewski Marek
 166. Zagórski Mateusz
 167. Zalas Mariusz
 168. Zalewski Przemysław
 169. Zastrożny Marian
 170. Zastrożny Przemysław
 171. Zieliński Adam
 172. Zuchowicz Karolina
 173. Zawadzka Renata
 174. Markowska Beata
 175. Baraniak Aneta
 176. Niemczal Przemysław
 177.  Kałek Krzysztof
 178. Limaro A. Tymińska, Mania Sp. Z o.o.
 179. Krzysztof Stern
 180. Jarmuszczak Jolanta
 181. Mazierska Beata
 182. Skrobiszewski Mariusz
 183. Bartoszek Lucjan
 184. POLMOZBYT Sp. J. Cz. Witek, D.Jakubiak, Z. Przybylski
 185. Wolarczak Żaneta
 186. Walenciak Andrzej
 187. Szymański Michał
 188. Mańczak Marcin
 189. Łyczyńska Agnieszka
 190. Biermaczyk Teresa
 191.  Marciniak Tadeusz
 192. Ratajczak Beata
 193. Milińska Alicja
 194. Fiołka Ewa
 195. Jarmuszkiewicz Jolanta
 196. Norbert Łabęda, Radosław Łabęda
 197. Stańska Maria
 198. Bartoszek Lucjan
 199. Niewodowska Barbara
 200. Górczak Jarosław
 201. Lewandowska Halina
 202. Kurkowska Agnieszka
 203. Szaj Ireneusz
 204. Łusakowska Alicja
 205. Woźnicka Małgorzata
 206. Wiza Agnieszka
 207. Bzdęga Bogusław
 208. Wudarczak Tadeusz

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Przemysław Mieloch