Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.), wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2015 r.
 
Lp.
Imię i nazwisko podatnika
Kwota umorzonego podatku
Przyczyna umorzenia
1
Maria Częścik
2 248,00
Ważny interes podatnika
2
Dorota Rybarczyk
884,00
Ważny interes podatnika
3
Czesław Gierczyk
1 374,40
Ważny interes podatnika
4
Wiesław Legenza
576,80
Ważny interes podatnika
5
Aneta Paśka- Dukat
1 089,00
Ważny interes podatnika
6
Mikołaj Knast
858,00
Ważny interes podatnika
7
Maria Neumann
521,00
Ważny interes podatnika
 
Odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Mirosława Radek.
 
Rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Danuta Łazuk,
- Dorota Rybarczyk,
- Violetta Bartnikowska,
- Anna Siemaszko- Szmyd.