Zarządzenie nr 00501.139.2015 r. z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Inwestycji Komunalnych