Zarządzenie Nr BG 00501.127.2015 z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej