Zarządzenie Nr BG 00501.146.2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej