Zarządzenie Nr BG 00501.151.2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.151.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej