Zarządzenie Nr GG.00501.124.2015.PS z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.124.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 maja 2015r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę