Zarządzenie Nr GG.00501.145.2015.RS z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.145.2015.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy