Zarządzenie Nr IK.00501.106.2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK.00501.106.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.