Zarządzenie Nr IK.00501.129.2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK.00501.129.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.