Zarządzenie Nr IK. 00501.156.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.156.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.