Zarządzenie Nr IN.00501.97.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz

Zarządzenie Nr IN.00501.97.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.