Zarządzenie Nr IN.00501.104.2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Zarządzenie Nr IN.00501.104.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 maja 2015 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego