Zarządzenie Nr IN.00501.123.2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzą

Zarządzenie Nr IN.00501.123.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia

głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.