Zarządzenie Nr IN.00501.126.2015 z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządz

Zarządzenie Nr IN.00501.126.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 maja 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.