Zarządzenie Nr IN.00501.122.2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospoli

Zarządzenie Nr IN.00501.122.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych
do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.