Zarządzenie Nr IN.00501.115.2015 z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 651/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr IN.00501.115.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 maja 2015 r.

zmieniające zarządzenie Nr 651/2010 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 grudnia
2010 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego