Zarządzenie Nr SG.00501.30.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

ZARZĄDZENIE NR SG.00501.30.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu