Zarządzenie Nr SG.00501.155.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

ZARZĄDZENIE NR SG.00501.1552015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu