Zarządzenie Nr IK 00501.46.2015 r. z dnia 24.03.15 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK 00501.46.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24.03.15 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej