Zarządzenie nr MK.00501.94.2015.EJ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

Zarządzenie nr MK.00501.94.2015.EJ
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.