Zarządzenie Nr BG. 00501.38a.2015 z dnia 6 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. Zarz

Zarządzenie Nr BG. 00501.38a.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 06 marca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z
naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. Zarządzania Projektami i
Funduszami Pomocowymi zewnętrznymi w tym Funduszami Europejskimi.