Zarządzenie Nr IK 00501.48.2015 r. z dnia 27.03.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK 00501.48.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27.03.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.