Zarządzenie Nr BG.00501.95.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG.00501.95.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.