Zarządzenie nr OSIR.00501.286.2016.WD z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osią

 
Zarządzenie nr OSIR.00501.286.2016.WD
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie  przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów
i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje:
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2016 r. Nr 446) oraz Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje:
§ 1
1. Przyznaję stypendia sportowe w wysokości 300,00 zł miesięcznie płatne w okresie od lipca do października 2016 r., dla zawodników:
a) Hubert Majewski - taekwondo olimpijskie,
b) Bartosz Karasiński - lekka atletyka.
 
2.  Przyznaję jednorazowe nagrody pieniężne następującym sportowcom:
a)  I nagrodę pieniężną w wysokości  2 000,00 zł - Jagoda Szabelska - karate,
b) II nagrodę pieniężną w wysokości 1 500,00 zł - Albert Warzocha - pływanie,
c) III nagrodę pieniężną w wysokości  1 000,00 zł - Martyna Michalska - karate.
 
3. Przyznaję wyróżnienie w formie statuetki i dyplomu:
a) Gniewomirowi Wiśniewskiemu - brazylijskie jujitsu,
b) Paulinie Szrejder -  taekwondo olimpijskie,
c) Arturowi Kurkowi - taekwondo olimpijskie,
d) Julii Gulik - taekwondo olimpijskie,
e) Maciejowi  Hetmanowi - taekwondo olimpijskie,
f) Weronice Szukale - pływanie synchroniczne.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
§2
1. Przyznaję następujące wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej:
a) nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł dla Pani Magdaleny Białożyt - Prezesa Zarządu KS 1920 Mosina,
b) wyróżnienie w formie statuetki i dyplomu:
- Panu Maksymilianowi Wiśniewskiemu -Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia INVICTUS BJJ,
- Panu Jarosławowi Roszakowi - Prezesowi Zarządu UKS ,,Muszkieter" przy Zespole Szkół nr 2
w Mosinie.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.