Uchwała Nr XXX/240/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 13 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/240/16.PDF