Uchwała Nr XXX/243/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 14 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/243/16.PDF