Zarządzenie Nr 00501.172.2015 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.172.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015