Zarządzenie Nr 00501.200.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE Nr 00501.200.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy MOSINA