Zarządzenie Nr BG. 00501.204. 2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG. 00501.204. 2015 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie