Zarządzenie nr BR.00501.175.2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr 4 „Za Barwą" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.175.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr 4 „Za Barwą" w Mosinie