Zarządzenie Nr OP.00501.176.2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których or

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.176.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.