Zarządzenie Nr IN.00501.194.2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej P

Zarządzenie Nr IN.00501.194.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.